KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ

KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ JE LE TISTI PRAŠIČ, KI JE OZNAČEN Z INDIVIDUALNO UŠESNO ZNAMKO ZA PRAŠIČE KRŠKOPOLJSKE PASME. Pravico za ušesno znamko pridobi, če je potomec znanih staršev, rejec pa je pravočasno sporočil prasitev.

|