Program razvoja podeželja

Društvo rejcev krškopoljskih prašičev – rejska organizacija za avtohtono pasmo krškopoljski prašič

Društvo rejcev krškopoljskih prašičev združuje rejce in ljubitelje krškopoljskih prašičev.

Certificirani ponudniki

Krškopoljski prašič edina ohranjena avtohtona pasma prašičev v Sloveniji

Krškopoljski prašič je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev. Razvila in oblikovala se je na območju širše Dolenjske in južne Štajerske ter ohranila na območju Krškega polja. Od tod se je razširila po celotni Sloveniji.

Preberi več

Z registracijo na tej povezavi https://cbw.to/t9e5p7 pridobiš 1-5% vračil kupnine pri 1300 partnerjih v Sloveniji, Društvu pa podjetje nakaže 0,5-1% provizije na nakupe registriranih oseb zaradi posredovanja povezave. Pomagaj društvu!

Preberi več

 

Označevanje prašičev krškopoljske pasme

Osnova za prepoznavanje krškopoljskih prašičev ni zgolj zunanjost ampak tudi označitev. Ušesna znamka, na kateri je zapisana neponovljiva ušesna številka, je osnova za dokazovanje pasme. Prašič brez te številke ni krškopoljski prašič!

Preberi več

Krškopoljski prašiči so rejeni na drugačen način

Vzreja prašičev te pasme je dražja, zato so tudi cene tekačev, pitancev in plemenskega podmladka ter meso in mesni izdelki nekoliko višje od ostalih prašičev.

Preberi več

Prašiči te pasme so še posebej primerni za predelavo v suhomesnate izdelke

Preberi več

Pasmo izbirajo za svojo najljubšo tudi izbrane gostilne in ponudniki jedi

Preberi več