Društvo rejcev krškopoljskih prašičev – rejska organizacija za avtohtono pasmo krškopoljski prašič

Društvo rejcev krškopoljskih prašičev združuje rejce in ljubitelje krškopoljskih prašičev. S potrditvijo rejskega programa pa je postalo skupaj s strokovnimi službami in s svojimi člani odgovorno za ohranjanje pasme krškopoljski prašič. Rejci pristopijo k izvajanju rejskega programa s pristopno izjavo in če se ne držijo pravil, so iz rejske organizacije izključeni. Za izključitev je dovolj že prva potvorba porekla ali nevestno pošiljanje podatkov.

  • Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, Zasap 17, 8263 Cerklje ob Krki
  • DŠ: 97721450
  • IBAN: SI56 1992 0500 8497 062
  • Predsednica: Martina Ivanšek, Zasap 17, 8263 Cerklje ob Krki, 041 258 932, martina.ivansek0@gmail.com
  • Strokovni vodja rejske organizacije in tajnik društva: 051 606 684, andrej.kastelic@kgzs-zavodnm.si
  • Za članstvo v društvu je potrebno plačilo članarine (20 EUR)
  • Vloga za namenitev dela dohodnine - poslati območnemu Finančnemu uradu, ali na naslov društva
  • Registrirajte se TU in privarčujte, ob tem pa prispevate Društvu ...
  • Statut