Organi rejske organizacije

Občni zbor je najvišji organ društva in rejske organizacije. Predstavljajo ga vsi člani društva. Občni zbor se izvede enkrat letno, lahko se izvede tudi zbor članov, ki ima enako moč in sestavo kot občni zbor (običajno na sejmu Agra v Gornji Radgoni). Na občnem zboru se predstavi poročilo o delu ter oblikuje program dela, na zboru članov pa se predstavi različna strokovna izhodišča.

Upravni odbor društva je hkrati upravni odbor rejske organizacije. Glavna naloga upravnega odbora je izvajanje aktivnosti društva, med njimi tudi pripravljanje in potrjevanje rejskega programa.
Člani upravnega odbora so:

Strokovni svet rejske organizacije sestavljajo tako člani društva, kot tudi predstavniki sodelujočih inštitucij pri izvajanju rejskega programa (naknadno):

  • Član:
  • Član:

Nadzorni odbor društva in rejske organizacije:

Častno razsodišče ima nalogo razsojati o pravicah znotraj društva. Predsednik častnega razsodišča je Ivanšek Franc.

Partnerji pri izvajanju rejskega programa: