Rejski program za avtohtono pasmo krškopoljski prašič

Rejski program določa pravila beleženja in poročanja podatkov, označevanje, odbiro,… Določa pogoje za podelitev statusov posameznim živalim, pogoje za vključitev živali v rejski program… Rejski program vsebuje pravico do nediskriminatornosti, ob tem pa tudi posledice opustitve posameznih opravil, ki so jih dolžni izvajati rejci, ki so svoje živali vključili v rejski program.